Volume 1: Kourouni
Nahawa Doumbia:
Volume 1: Kourouni
AS Records AS 005, 1981
LP


Track titles:
Side A:
1. Kourouni
2. Tou Dibile
3. Tjefouroule
Side B:
4. Djankonia
5. Nianimanjougou
6. Sokono Woulouni